Wednesday, 18 Jul 18, 03.22.12

Aţi intrat ca Guest | Grupa "Guests"Bine aţi venit Guest | RSS
Principala | Responsabilitatile unui proprietar de caine - Forum | Profilul meu | Înregistrare | Ieşire | Login
                                     PentruAnimale.ro                 

                         

[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentului forumului · Căutare · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Useful information » APBT » Responsabilitatile unui proprietar de caine (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regi)
Responsabilitatile unui proprietar de caine
alexDate: Friday, 16 Nov 12, 21.33.52 | Message # 1
Lieutenant general
Group: Users
Messages: 732
Awards: 5
Reputation: 0
Status: Offline
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin câini periculoşi se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:

categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor;

categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

ART. 2
(1) Prin câini agresivi se înţelege:
orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau private;
orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.

(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiţi la alin. (1):
orice câine care atacă sau muşcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine;
orice câine folosit de unităţile de poliţie, jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, chiar dacă, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană.

CAP. 2
Obligaţiile deţinătorilor de câini şi condiţiile deţinerii acestora

ART. 3
(1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 au următoarele obligaţii:
să aibă vârsta minimă de 18 ani;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.

(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 2 alin. (1) au obligaţia să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul "Câine periculos" sau, dupa caz, "Câine agresiv", printr-o plăcuţă având dimensiunile de cel puţin 15 x 25 cm.

ART. 4
(1) Proprietarii de câini prevăzuţi la art. 1 au obligaţia să depună la sediul poliţiei în a cărei rază este situat imobilul în care este deţinut câinele o adeverinţă în fotocopie, eliberată de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevăzute la art. 1, precum şi o declaraţie pe propria răspundere cuprinzând următoarele date:
numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
efectuarea sterilizării câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a).
(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum şi înstrăinarea câinilor încadraţi la art. 1 lit. b) vor fi declarate în termen de 48 de ore la sediul poliţiei în a cărei rază se află imobilul de deţinere al câinelui.

ART. 7
Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

ART. 8
Se interzice:
organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii;
importul sau comercializarea câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a);
reproducţia câinilor prevăzuţi la art. 1 şi la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională;
abandonarea câinilor prevăzuţi la art. 1, art. 2 alin. (1) şi la art. 6 alin. (4).

ART. 9
(1) Câinii prevăzuţi la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmată în carnetul de sănătate de către medicul veterinar care a efectuat intervenţia.
(3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. a) sunt obligaţi să îi sterilizeze, pe cheltuială proprie.

CAP. 3
Infracţiuni şi contravenţii

ART. 11

(1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

ART. 12

(1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, aparţinând oricărei rase, asupra unei persoane, dacă a avut ca urmare o vătămare, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform art. 181 - 183 din Codul penal.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani.

ART. 13
Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi confiscarea acestora.

ART. 14
Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

ART. 15
(1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 11 şi 12 câinii se confiscă de către poliţie, cu sprijinul personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult două zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare.

ART. 16
Măsura confiscării prevăzută la art. 13 constă în capturarea, transportarea şi păstrarea câinelui în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Măsura se dispune în condiţiile legii de către agentul constatator şi se execută de către personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Păstrarea şi adopţia câinilor se fac în condiţiile reglementărilor legale.

ART. 17
Nu se pedepsesc infracţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă dacă victima actelor incriminate a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privată sau publică protejată de câine ori dacă intervenţia câinelui a fost determinată de apărarea proprietarului sau a deţinătorului temporar, victimă iminentă a unei infracţiuni de violenţă săvârşite împotriva sa.

ART. 18
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui animal domestic;
neanunţarea la poliţie a pierderii sau a decesului câinilor prevăzuţi la art. 1, de către proprietar sau de către persoana care îi are în pază, în termen de 48 de ore de la constatare;

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă, după cum urmează:
cele de la lit. a) şi b), cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
cele de la lit. c) şi d), cu amendă de la 500 lei la 150lei;
cele de la lit. e) şi f), cu amendă de la 1500 lei la 3000lei.

ART. 19
(1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinţă nejustificată ori îl provoacă la reacţii agresive constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice răspundere.

CAP. 4
Dispoziţii tranzitorii şi finale

ART. 21
(1) În termen de cel mult 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă câinii vor fi în mod obligatoriu identificaţi şi înregistraţi potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari de câini care pot fi încadraţi la art. 1 au obligaţia de a prezenta câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea evaluării şi încadrării lor în una dintre categoriile prevăzute la art. 1.

(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Chinologică câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2), menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată.

(4) Câinii încadraţi la art. 1, lăsaţi în libertate şi care nu pot fi identificaţi, vor fi capturaţi de către serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi vor fi eutanasiaţi conform dispoziţiilor legale.

ART. 22

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt obligaţi să depună la sediul poliţiei declaraţia prevăzută la art. 4.
 
Forum » Useful information » APBT » Responsabilitatile unui proprietar de caine (ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regi)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright pitbulls.ro © 2018 | Free games templates