Wednesday, 18 Jul 18, 03.21.18

Aţi intrat ca Guest | Grupa "Guests"Bine aţi venit Guest | RSS
Principala | Frustration! A Real Dog Fight - Forum | Profilul meu | Înregistrare | Ieşire | Login
                                     PentruAnimale.ro                 

                         

[ Mesaje noi · Membrii · Regulamentului forumului · Căutare · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Useful information » APBT » Frustration! A Real Dog Fight
Frustration! A Real Dog Fight
alexDate: Friday, 16 Nov 12, 22.24.04 | Message # 1
Lieutenant general
Group: Users
Messages: 732
Awards: 5
Reputation: 0
Status: Offline
Rom 7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin. 15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I. 16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. 17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not. 19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do. 20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. 21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me. 22 For I delight in the law of God after the inward man: 23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. 24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death? 25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of
sin.

I take solace in the fact that the greatest Christian in history went through the same frustrations that we face on a regular basis.

We have a duplicitous nature within us which causes the strongest of us to acquiesce
time and again to sin.

Actually, there are two natures within each believer fighting for control. The natural man, our sinful nature, driven by the flesh which wants to fulfill its desires, while the spiritual man, made alive by the Spirit of God within us which desires to serve and honor God.

Our evangelist friend Al Wells, now with the Lord, tells how an old Indian medicine
man, saved by God's grace, explained this dichotomy within. He said that there are two dogs fighting within him, a white dog and a black dog. "Which one wins?" the
evangelist asked him. "The one I say 'sick 'em' to!"

This is so true, but actually, it is more that we say "sick 'em" to the Lord in that it is He that we yield ourselves to so that He might give strength for the victory.

Even today, the battle will rage within you to stay strong for the Lord or give in to the old nature. You will have a choice to make, so foster the new nature by relying on the Holy Spirit, saying no to the old man within you!

Traducerea

7:14 ROM pentru noi știm că Legea este duhovnicească: dar eu sunt pământesc, vândut sub păcat. 15 Pentru că eu nu am ce să nu permită: pentru ceea ce am vrea, ca nu am, dar ce urăsc, că eu 16 Dacă, atunci fac ceea ce nu ar fi, am acordul lui aceasta că Legea este bună. 17 Acum, atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul, ci păcatul care locuiește în mine. 18 Căci știu că în mine (care este, în trupul meu,) nu locuiește nimic bun: pentru a va este prezent cu mine, dar cum de a efectua ceea ce este bun nu am găsit. 19 Pentru binele pe care mi-aș face, nu, dar răul pe care nu aș, că eu fac. 20 Acum, dacă fac că nu ar fi, ea nu mai sunt eu cel ce face lucrul, ci păcatul care locuiește în mine. 21 Găsesc atunci o lege, care, atunci când vreau să fac binele, răul este prezent cu mine. 22 Pentru îmi place Legea lui Dumnezeu după omul dinăuntru: 23 Dar văd o altă lege în mădularele mele, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? 25 Mulțumesc lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru. Deci, apoi cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu carnea legeapăcat.Iau consolare în faptul că cea mai mare din istoria creștină a trecut prin frustrările aceleasi cu care ne confruntăm în mod regulat.Avem un caracter duplicitar în noi, care provoacă cel mai puternic dintre noi să consimtătimp și din nou la păcat.De fapt, există două naturi în fiecare credincios luptă pentru control. Omul firesc, natura noastră păcătoasă, condusă de carne, care dorește să-și îndeplinească dorințele sale, în timp ce omul spiritual, făcuți vii prin Duhul lui Dumnezeu în noi, care dorește să slujească și să onoreze pe Dumnezeu.Prietenul nostru evanghelist Al Wells, acum cu Domnul, ne spune cum un medicament vechi indianom, mântuit prin harul lui Dumnezeu, a explicat aceasta dihotomie în cadrul. El a spus că există doi câini de luptă în el, un câine alb și un câine negru. "Care dintre victorii?"evanghelist l-am întrebat. "Cel spun" bolnav "Em 'la!"Acest lucru este atât de adevărat, dar, de fapt, este mult mai spunem ca "bolnav" le "la Domnul în faptul că este Cel care ne supunem pentru ca El să dea tărie pentru victorie.Chiar și astăzi, bătălia se va declanșa în tine să stați puternică pentru Domnul sau să dea în a naturii vechi. Veți avea posibilitatea de a alege de a face, deci promova noua natură bazându-se pe Duhul Sfânt, spune nu la bătrân în tine!
 
Forum » Useful information » APBT » Frustration! A Real Dog Fight
  • Page 1 of 1
  • 1
Search:

Copyright pitbulls.ro © 2018 | Free games templates